در زبان های برنامه نویسی مانند سی شارپ و جاوا، تنها دو مقدار True و False به عنوان Boolean شناخته می شوند. ولی در زبان پایتون سایر مقادیر نیز می توانند Boolean باشند.

در زبان پایتون برخی از مقادیر Truthy و Falsy هستند. هر زمان که لازم باشد کامپایلر تلاش می کند که این مقادیر را به نوع متناظر True یا False تبدیل کند.

مقادیر Falsy عبارت اند از:

 • “” : رشته خالی
 • ۰ : عدد صفر
 • [] : لیست خالی
 • None : معادل null در زبان های خانواده C

سایر مقادیر Truthy به حساب می آیند.

برای مثال به قطعه کد زیر توجه کنید:


print(f'"" is : {bool("")}') # False
print(f"0 is : {bool(0)}") # False
print(f"0.0 is : {bool(0.0)}") # False
print(f"Empty List : {[]} is : {bool([])}") # False
print(f"None is : {bool(None)}") # False
print(f'"  " is : {bool("  ")}') # True
print(f'"False" is : {bool("False")}') # True
print(f"1 is : {bool(1)}") # True
print(f"-1 is: {bool(-1)}") # True
print(f"Not Empty List : {[1, 2, 3, 4, 5]} is : {bool([1, 2, 3, 4, 5])}") #True

توجه داشته باشید که حتی رشته “False” هم True هست. زیرا تنها رشته خالی “” به عنوان Falsy شناخته می شود.

کاربرد Truthy و Falsy در پایتون چیست؟

این دو مفهوم می توانند در هرجایی که مقادیر Boolean نیاز داریم استفاده شوند. برای مثال در عبارت های شرطی.

برای نمونه می خواهیم اگر کاربر رشته ای وارد کرد و این رشته خالی نبود، عبارت Not Empty چاپ شود.


user_input = input("Enter an Input: ")

print("Not Empty" if user_input else "Empty")

البته این مثال جنبه آموزشی دارد و این مقادیر در پروژه های واقعی کاربرد های بسیار بیشتری دارند.

حال که با این دو مفهوم آشنا شدیم، در ادامه به صورت عمیق تر با آن آشنا خواهیم شد.

Truthiness Value در پایتون

هر کدام از built-in type ها در پایتون مقادیر Truthiness دارند. در جدول زیر می توانید این مقادیر را به صورت خلاصه مشاهده کنید:

مقادیر Truthiness در پایتون

امیدوارم از خواندن این مقاله در وب سایت سافت آموز لذت برده باشید.

 

برای مطالعه بیشتر : http://bit.ly/2lKGzQu